Fotografie slouží k ilustraci zákazníka a jeho filozofie. Kvalitní fotografie svědčí o jeho smyslu pro dokonalost a dává prostor pro navození důvěry v jeho služby i něj samotného.